Indien een personeelslid of een cliënt klachten heeft die onder andere betrekking hebben op de organisatie,  op individuen of op cliënten, kunnen deze klachten anoniem kenbaar gemaakt worden.

Deze klachten zullen vertrouwelijk en objectief beoordeeld worden door de compliance officer.
U kunt de klachten mailen naar 
complianceoffice@baat.nl.