De markt is momenteel overspannen en het beroep van accountant is minder aantrekkelijk en aan het uitsterven. De vergrijzing in combinatie met de ontgroening in de accountancy sector in de regio Limburg is voelbaar. Dit noodzaakt tot een koerswijziging en vernieuwing.

Als je de 'the war for talent' als werkgever wil winnen is het nodig 

te luisteren naar de behoeften van generatie Y (1985-2000) en
daarop in te spelen. Dit speelt ook een rol als je werknemers, in het
bijzonder genoemd generatie Y en de daaraan voorafgaande
generatie de pragmatische  generatie (1970-1985), wilt (blijven)
binden aan je bedrijf.

Wat willen talenten en hoe kun je ze daarin tegemoet komen?

Met 
Jong Baat wil Baat het platform bieden voor de nieuwe generatie om zichzelf te ontwikkelen in een omgeving waarin de work-life balance voorop staat.